menu

O FIRMIE

PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda


Firma założona i prowadzony przez Andrzeja Duda istnieje od kwietnia 1999 roku. Siedziba firmy, od początku jej istnienia, znajduje się w Gołkowicach przy ulicy Borowickiej 46a.

Od początku istnienia nastawiamy się na to aby nasi Klienci byli zadowoleni z naszych usług. To dlatego stawiamy na wykwalifikowaną kadrę pracowników z wieloletnim doświadczeniem, oraz regularnie serwisowane niezawodne maszyny budowlane wysokiej jakości.

Każde zlecenie jest dla nas wyzwaniem i podchodzimy do tematu indywidualnie. Nasza firma cieszy się zaufaniem poważnych inwestorów których opinie niezwykle sobie cenimy.


Wykwalifikowana kadra pracowników z wieloletnim doświadczeniem
Regularnie serwisowane maszyny wysokiej jakości


Specjalizujemy się w wykonawstwie robót w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz budowie dróg. Oferujemy również usługi sprzętem ciężkim (tj. roboty ziemne), dostawę i wywóz materiałów sypkich, transport.

Nasze usługi instalacyjne świadczymy dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, szkół i przedszkoli, budynków użyteczności publicznej, służby zdrowia i administracyjnych a także wielu innych inwestorów.

Projektowane przez nas instalacje składają się wyłącznie z urządzeń najwyższej jakości renomowanych producentów krajowych i zagranicznych.Od 2 lat zajmujemy się także transportem międzynarodowym. W szczególności do krajów takich jak Czechy, Niemcy, Holandia, Belgia, Włochy. Współpracujemy z dużymi spedycjami z całej Europy.
Posiadamy doświadczoną kadrę pracowników oraz nowoczesną flotę samochodów ciężarowych z ładownościa do 24 ton.
Wyposażonych w GPS i naczepy XL code z systemem multilock oraz naczepę typu mega.
Posiadamy także międzynarodowe zezwolenia na przewóz odpadów.
Zapraszamy do współpracy.


RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpi rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym
P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą
Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez P.H.U. Technika
Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda Pani/Pana danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informujemy, że:
1) administratorem zgodnie z art. 4 pkt. P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda,
2) inspektorem ochrony danych P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda jest: Zuzanna
Machnik, dudatransport@poczta.fm
3) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne,
Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne
współpracujące z Administratorem;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
b. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami
– do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
c. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim
przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem
Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
7) Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
8) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
10) podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);
11) Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
ZAUFALI NAM
Zobacz referencje© 2016 PHU Andrzej Duda, Projekt i wykonanie:
cookies
Ta strona używa ciasteczek
Ta strona używa ciasteczek , dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
OK, ROZUMIEM